Όροι Χρήσης (Καταναλωτές)

Ένας υπέροχος ιστότοπος Ανέπαφων Καταστημάτων

Με την είσοδό του στον δικτυακό αυτό τόπο, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα «Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Με την επίσκεψη και τη χρήση ο χρήστης αυτομάτως συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή και χωρίς καμία εξαίρεση.

Το deliverades.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών και μελών του.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται πάντα από την σελίδα «Όροι Χρήσης» της παρούσας ιστοσελίδας.

Το deliverades.gr λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των καταναλωτών – μελών και των καταστημάτων που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να  προβούν μέσω της Ιστοσελίδας σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτουν τα φιλοξενούμενα στην Ιστοσελίδα καταστήματα αφού πρώτα κάνουν εγγραφή στο delivery.gr και γίνουν μέλη της.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την κάθε παραγγελία που λαμβάνουν μέσω του deliverades.gr και να την παραδώσουν στον πελάτη τους με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πελάτης τους (delivery ή  takeaway).

Το deliverades.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αλλά ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα τις τιμές ή τις αναφερόμενες ιδιότητες των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα για κάθε κατάστημα συνεργάτη της, ούτε για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών για τα προϊόντα που διατίθενται από αυτά (συνεργαζόμενα καταστήματα), όπως και για την ταχύτητα σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης της κάθε παραγγελίας, αλλά ούτε και για την ακρίβεια όλων των αναγραφόμενων πληροφοριών του κάθε καταστήματος που συμμετέχει στην ιστοσελίδα.
Τονίζεται ότι οι τιμές όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσα στην Ιστοσελίδα deliverades.gr όπως και οι χρόνοι παράδοσης – παραλαβής, καθορίζονται και ελέγχονται  από τα καταστήματα – συνεργάτες του deliverades.gr και το deliverades.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορές τους από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο ή και πληροφορίες του καταστήματος – συνεργάτη του deliverades.gr.
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο κάθε κατάστημα αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο από το κάθε κατάστημα και το deliverades.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για την προέλευσή τους και τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Να τονίσουμε ότι οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα των ηλεκτρονικών  καταστημάτων μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και την  εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων.
Την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα παραπάνω, φέρει το κατάστημα που τις δημοσιεύει.

Το κάθε κατάστημα μπορεί να έχει διαφορετικούς χρόνους και χρεώσεις παράδοσης ανάλογα με το αντικείμενο που διαθέτει και οι αναλυτικές πληροφορίες (σε περίπτωση διαφορετικών όρων) του κάθε καταστήματος θα πρέπει να αναγράφονται στην περιοχή ¨Πληροφορίες – Όροι Καταστήματος¨.

Στην τελική αναγραφόμενη τιμή της παραγγελίας συμπεριλαμβάνονται: η αξία των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλος φόρος, τα μεταφορικά έξοδα και κάθε άλλο πρόσθετο έξοδο.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής – μέλος επιθυμεί να τροποποίηση ή να ακυρώσει την ήδη πραγματοποιηθείσα παραγγελίας του η οποία έγινε από το deliverades.gr, οφείλει να καλέσει τηλεφωνικά το εκάστοτε κατάστημα και να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που επιθυμεί ή να ζητήσει την ακύρωση της.
Τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας επιτρέπεται μόνο για διάστημα 30 λεπτών από την πραγματοποίηση της αρχικής παραγγελίας στο deliverades.gr.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει θα λύνεται απευθείας μεταξύ του καταναλωτή και του καταστήματος που έχει γίνει η συναλλαγή, χωρίς καμία ανάμειξη των διαχειριστών της ιστοσελίδας deliverades.gr.

To deliverades.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οιαδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνείτε και με τους Όρους Πολιτικής Απορρήτου.