Όροι Χρήσης για επαγγελματίες

Ένας υπέροχος ιστότοπος Ανέπαφων Καταστημάτων

Με την είσοδό του στον δικτυακό αυτό τόπο, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα «Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Με την επίσκεψη και τη χρήση ο χρήστης αυτομάτως συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή και χωρίς καμία εξαίρεση.

Το deliverades.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών και μελών του.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται πάντα από την σελίδα «Όροι Χρήσης» της παρούσας ιστοσελίδας.

Το deliverades.gr λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των καταναλωτών – μελών και των καταστημάτων που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να  προβούν μέσω της Ιστοσελίδας σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτουν τα φιλοξενούμενα στην Ιστοσελίδα καταστήματα αφού πρώτα κάνουν εγγραφή στο delivery.gr και γίνουν μέλη της.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την κάθε παραγγελία που λαμβάνουν μέσω του deliverades.gr και να την παραδώσουν στον πελάτη τους με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πελάτης τους (delivery ή  takeaway).

Το κατάστημα που θα κάνει εγγραφή και χρήση σαν συνεργάτης της ιστοσελίδας deliverades.gr κατά την εγγραφή του έχει διακίωμα δωρεάν καταχώρισης απεριόριστων προϊόντων του για χρήση ενός έτους.
Εάν δεν επιθυμεί να συνεχίσει την χρήση του καταστήματός του, έχει το δικαίωμα να διαγράψει την σελίδα του, μέσα από τον πίνακα ελέγχου του καταστήματός του ή να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή να διαγράψει την σελίδα του.

Το deliverades.gr δεν αναλαμβάνει καμία χρηματική ή άλλη συναλλαγή με τους πελάτες που κάνουν παραγγελίες από το κάθε κατάστημα, εκτός εάν υπάρξει ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του deliverades.gr του συνεργαζόμενου καταστήματος.
Για όλες τις συναλλαγές μεταξύ των καταστημάτων και των καταναλωτών την αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνει το κάθε συνεργαζόμενο κατάστημα, εκτός εάν υπάρξει ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του deliverades.gr του συνεργαζόμενου καταστήματος.

Το κάθε εγγραφόμενο – συνεργαζόμενο κατάστημα έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις καταχωρήσεις – δημοσιεύσεις του τις οποίες είναι υποχρεωμένο να καταχωρεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Το deliverades.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αλλά ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα τις τιμές ή τις αναφερόμενες ιδιότητες των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα για κάθε κατάστημα συνεργάτη της, ούτε για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών για τα προϊόντα που διατίθενται από αυτά (συνεργαζόμενα καταστήματα), όπως και για την ταχύτητα σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης της κάθε παραγγελίας, αλλά ούτε και για την ακρίβεια όλων των αναγραφόμενων πληροφοριών του κάθε καταστήματος που συμμετέχει στην ιστοσελίδα.
Τονίζεται ότι οι τιμές όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσα στην Ιστοσελίδα deliverades.gr όπως και οι χρόνοι παράδοσης – παραλαβής, καθορίζονται και ελέγχονται  από τα καταστήματα – συνεργάτες του deliverades.gr και το deliverades.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορές τους από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο ή και πληροφορίες του καταστήματος – συνεργάτη του deliverades.gr.
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο κάθε κατάστημα αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο από το κάθε κατάστημα και το deliverades.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για την προέλευσή τους και τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Να τονίσουμε ότι οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα των ηλεκτρονικών  καταστημάτων μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και την  εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων.
Την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα παραπάνω, φέρει το κατάστημα που τις δημοσιεύει.

Το κάθε κατάστημα μπορεί να έχει διαφορετικούς χρόνους και χρεώσεις παράδοσης ανάλογα με το αντικείμενο που διαθέτει και οι αναλυτικές πληροφορίες (σε περίπτωση διαφορετικών όρων) του κάθε καταστήματος θα πρέπει να αναγράφονται στην περιοχή ¨Πληροφορίες – Όροι Καταστήματος¨.

Στην τελική αναγραφόμενη τιμή της παραγγελίας συμπεριλαμβάνονται: η αξία των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλος φόρος, τα μεταφορικά έξοδα και κάθε άλλο πρόσθετο έξοδο.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής – μέλος επιθυμεί να τροποποίηση ή να ακυρώσει την ήδη πραγματοποιηθείσα παραγγελίας του η οποία έγινε από το deliverades.gr, οφείλει να καλέσει τηλεφωνικά το εκάστοτε κατάστημα και να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που επιθυμεί ή να ζητήσει την ακύρωση της.
Τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας επιτρέπεται μόνο για διάστημα 30 λεπτών από την πραγματοποίηση της αρχικής παραγγελίας στο deliverades.gr.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει θα λύνεται απευθείας μεταξύ του καταναλωτή και του καταστήματος που έχει γίνει η συναλλαγή, χωρίς καμία ανάμειξη των διαχειριστών της ιστοσελίδας deliverades.gr.

To deliverades.gr και οι διαχειριστές του δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οιαδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

 

O ιστότοπος «deliverades.gr» είναι εναρμονισμένος με το  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation).

Τα νέα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που εισάγει ο Νέος Κανονισμός (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης) μπορούν να ασκηθούν από τους χρήστες του μέσω της επικοινωνίας με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@deliverades.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα

α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του

δ) όταν δημοσιεύει ένα σχόλιο σε κάποιο δημοσίευμα του ιστότοπου

Είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων:

(α) πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό). Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για προβολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου. Η Google Analytics έχει συμμορφωθεί με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

(β) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο με σκοπό την εγγραφή του ως συνδρομητή στις ενημερώσεις και στα ενημερωτικά δελτία του ιστότοπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του).

(γ) τις πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, του θέματος του μηνύματος του και του μηνύματος του).

(δ)τις πληροφορίες που σχετίζονται με αγορές που πραγματοποιεί σε προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, του ονόματος της εταιρίας του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, του τηλεφώνου του, των διευθύνσεως χρέωσης και αποστολής, του ΑΦΜ και της ΔΟΥ του, των πρόσθετων σημειώσεων παραγγελίας του, της καταναλωτικής του ιδιότητας και των στοιχείων που αφορούν τον επιλεγόμενο τρόπο πληρωμής).

(ε) πληροφορίες που χορηγεί κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη, του κωδικού του και των στοιχείων που σχετίζονται με την / τις παραγγελίες του).

(στ) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγει να αποστείλει στον ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται μέσω του ιστότοπου, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για :

(α) τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου.

(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη ο ιστότοπος.

(γ) να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου.

(δ) να αποσταλούν προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστοτόπου .

(ε) να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής, καθώς και για να εισπραχθούν από τον ιστότοπο πληρωμές από το χρήστη.

(στ) να αποστέλλονται στο χρήστη εμπορικές, μη προωθητικές, ενημερώσεις.

(ζ) να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει (μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει τον ιστότοπο πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο).

(η) να διαχειρίζεται ο ιστότοπος ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες του ιστοτόπου .

(θ) να διατηρείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο μπορούν να διατηρούνται έως πέντε (5) έτη από τη δημιουργία ή την επεξεργασία τους από τον χρήστη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να τροποποιούνται κατά διαστήματα και ως προϋπόθεση για την περιήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τη χρήση οποιωνδήποτε λειτουργιών ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς, ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα έχει διαβάσει και αποδεχθεί την Πολιτική Ασφάλειας Συναλλαγών πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά.

COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο, και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται παρακάτω:

=> χρησιμοποιούνται (όνομα cookie) στον ιστότοπο (ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές / για να παρακολουθεί την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για να επιτραπεί η χρήση ενός «καλαθιού αγορών» στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη διαχείριση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών / για την προσωποποίηση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.

Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία.

Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστότοπους που Επισκέπτομαι: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων μόνο από τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν. Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου περιεχομένου στον υπολογιστή Mac από ιστότοπους των οποίων ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.